Development of the language proficiency of five- to seven-year-olds in rural areas

B. G. Poolman, P. P. M. Leseman, J. M. Doornenbal, A. E. M. G. Minnaert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of the language proficiency of five- to seven-year-olds in rural areas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences