Development of repeated sprint ability in talented youth basketball players

Simon te Wierike, Koen Lemmink, M.C. de Jong, E.J. Tromp, P.J. Vuijk, R.M. Malina, Marije Elferink-Gemser, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of repeated sprint ability in talented youth basketball players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Nursing and Health Professions