Development of proximal arm muscle control during reaching in young infants: from variation to selection

Hanneke Bakker, Victorine B. de Graaf-Peters, Leo A van Eykern, Bert Otten, Mijna Hadders-Algra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of proximal arm muscle control during reaching in young infants: from variation to selection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences