Development of postural control in typically developing children and children with cerebral palsy: possibilities for intervention?

Victorine B de Graaf-Peters, Cornill H Blauw-Hospers, Tineke Dirks, Hanneke Bakker, Arie F Bos, Mijna Hadders-Algra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of postural control in typically developing children and children with cerebral palsy: possibilities for intervention?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences