Development of a second order dynamic stall model

Niels Adema, Menno Kloosterman, Gerard Schepers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

149 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a second order dynamic stall model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering