Developing healthy cities with urban facility management

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting


Originele taal-2English
Aantal pagina's15
TijdschriftFacilities
StatusE-pub ahead of print - 29 mei 2020

Keywords

  • facility management
  • steden
  • gezondheid
  • planning
  • werkomgeving

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing healthy cities with urban facility management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit