Determinants of oral hygiene behavior: a study based on the theory of planned behavior

Yvonne Buunk-Werkhoven, Arie Dijkstra, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of oral hygiene behavior: a study based on the theory of planned behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences