Dermal substitution in burns: invited commentary on "The roles of topical negative pressure in deep burn wounds treated by dermal substitution"

Monica C.T. Bloemen, Martijn B.A. van der Wal, Pauline D.H.M. Verhaegen, Marianne Nieuwenhuis, Margriet E. van Baar, Paul P.M. van Zuijlen, Esther Middelkoop

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)905-906
Aantal pagina's2
TijdschriftWound Repair and Regeneration
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 17 okt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • brandwonden/pathologie
  • litteken/pathologie
  • vrouwelijk
  • mensen
  • mannelijke
  • negatieve druk therapie
  • huid transplantatie/methoden
  • huid, artificieel
  • wondheling

Citeer dit