Denken over muziek: naar een alternatief voor het KVB-model

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Pleidooi voor het nadenken over een alternatief voor het KVB model. Er wordt gepleit voor de ontwikkeling van een nieuw model dat gebruikt maakt van disciplines die kijken naar muziek als sociale praktijk: sociologie, antropologie en ethnomusicologie. Zo zou een rijker model kunnen worden ontwikkeld dat tevens inclusiever en opener is dan het huidige KVB model dat grotendeels centraal staat in het muziekonderwijs op scholen
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-19
TijdschriftKunstzone
Volume11
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusPublished - 2012

Keywords

  • music education

Citeer dit