Dementie

Frans Verhey, Johannes Hobbelen

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Samenvatting

Door de dubbele vergrijzing (meer ouderen leven langer) zal het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toenemen. Dementie is een overkoepelend verzamelbegrip met vele verschillende oorzaken. De meest voorkomende oorzaken zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Daarnaast komen frontotemporale dementie, parkinsondementie, en de dementie met zogeheten lewylichaampjes (‘Lewy body’-dementie) voor. Bij elke vorm van dementie is de motoriek ook aangedaan, we bewegen immers met onze hersenen. Zelfs al in het prodromale stadium (GDS 2–3) zijn veranderingen waargenomen. Er is veelbelovend bewijs voor een positief effect van oefentherapie bij mensen met dementie op het verbeteren van ADL en cognitie. Bovendien is aangetoond dat de zorglast van mantelzorgers significant lager wordt als gevolg van deze oefentherapie, vooral als de mantelzorger zelf bij de oefentherapie wordt betrokken. Over het geheel genomen is het van belang in multidisciplinair verband samen met patiënt en familie creatief te zoeken naar mogelijkheden voor welzijn en comfort, die individueel heel verschillend zijn.
Originele taal-2Dutch
TitelGeriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie (tweede herziene druk)
RedacteurenDirk Cambier, Hans Hobbelen, Nienke de Vries
Plaats van productieHouten
UitgeverijBohn Stafleu van Loghum
Hoofdstuk14
Pagina's271-289
Uitgave2de herziene druk
ISBN van elektronische versie978-90-368-2783-6
ISBN van geprinte versie978-90-368-2782-9
StatusPublished - 1 mei 2022

Keywords

  • geriatrie
  • fysiotherapie
  • dementie
  • bewegingsstoornissen

Citeer dit