Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: practice-Based Observations of Symptoms

Maureen Wissing, Andrea Fokkens, Roos Dijkstra, Johannes Hobbelen, A. A. J. van der Putten, Peter Paul De Deyn, Aly Waninge, Alain D. Dekker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: practice-Based Observations of Symptoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology