Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: Applicability of Items in Dementia Screening Instruments for People with Intellectual Disabilities

Maureen Wissing, Roos Dijkstra, Ina A. van der Wal, Esther S. Grootendorst, Johannes Hobbelen, Annette A. J. van der Putten, Peter Paul De Deyn, Aly Waninge, Alain D. Dekker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-37
Aantal pagina's37
TijdschriftJournal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 29 aug. 2022

Keywords

  • dementie
  • verstandelijke beperkingen
  • ernstige verstandelijke beperkingen
  • syndroom van down
  • diepgaande verstandelijke beperkingen
  • meervoudig gehandicapt
  • screeningsinstrument

Citeer dit