Defining ‘success’ of local citizens’ initiatives in maintaining public services in rural areas: a professional’s perspective

Erzsi de Haan, Sabine Meier, Tialda Haartsen, Dirk Strijker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Defining ‘success’ of local citizens’ initiatives in maintaining public services in rural areas: a professional’s perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences