Decrease in heart rate after longitudinal participation in the Groningen Active Living Model (GALM) recreational sports programme

Johan de Jong, Koen Lemmink, Erik Scherder, Roy Stewart, Abby King, Martin Stevens

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decrease in heart rate after longitudinal participation in the Groningen Active Living Model (GALM) recreational sports programme'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences