Decrease in heart rate after longitudinal participation in the Groningen Active Living Model (GALM) recreational sports program

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decrease in heart rate after longitudinal participation in the Groningen Active Living Model (GALM) recreational sports program'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions