Decision-making styles of Chinese business students

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decision-making styles of Chinese business students'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Medicine & Life Sciences