Dead space estimates may not be independently associated with 28-day mortality in COVID-19 ARDS

PRoVENT-COVID Study Group

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dead space estimates may not be independently associated with 28-day mortality in COVID-19 ARDS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry