De zelfmetende mens

Martijn de Groot, Bart Timmers, Maarten den Braber

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

2134 Downloads (Pure)

Samenvatting

Quantified Self werd in 2007 geïntroduceerd als naam voor de mens die op zoek is naar persoonlijk betekenis uit persoonlijke data. Het is een beweging die sindsdien wereldwijd mensen bij elkaar brengt voor een dialoog over zelfkennis door getallen. In dit artikel wordt de zelfmetende mens geïntroduceerd en belicht vanuit verschillende perspectieven met als doel te duiden wat deze beweging kan betekenen voor de gezondheidszorg.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1618-1620
TijdschriftMedisch contact
Volume68
Nummer van het tijdschrift35
StatusPublished - aug 2014

Keywords

  • quantified self
  • big data
  • privacy
  • gezondheid

Citeer dit