De WOZ-waarde als marktwaarde-indicator

Arjan Scholte Lubberink, Wim van der Post, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  373 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit artikel zal getoetst worden of de WOZ-waarde valide en betrouwbaar is als marktwaarde-indicator van de vastgoedportefeuilles van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De belangrijkste bijdrage van onderhavig onderzoek is dat uit de uitkomsten van het empirische onderzoek blijkt dat er in het kader van de Wet WOZ sprake is van een significante overwaardering ten opzichte van de marktwaarde (transactieprijs). Gemeenten hebben moeite om de WOZ-waarden van de objecten zoals die in de vastgoedportefeuilles van het Rijk voorkomen, correct vast te stellen. Zeker gezien de bredere toepassing van de WOZ-waarde kan dit onderzoek aanleiding zijn tot een hernieuwde afweging van het gebruik, met name waar het minder courant vastgoed betreft.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)28-37
  TijdschriftReal estate research quarterly
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec. 2017

  Keywords

  • woz-waarde
  • marktwaarde-indicatoren
  • vastgoedportefeuilles
  • rijksvastgoedbedrijf

  Citeer dit