De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Daisy G. Tempelman, Charis van den Berg

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider ingegaan op de herziening van 2018 en de toekomstige wijzigingen in het kader van de energietransitie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloeien uit deze Warmtewet en wordt bekeken welke rol lokale overheden gaan innemen in de transitie naar warmtenetwerken. Omdat er tevens diverse verplichtingen – die betrekking hebben op de warmtevoorziening – voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en de Omgevingswet, worden deze ook meegenomen in het overzicht. Gebleken is dat het nog niet altijd helder is wat de wetgever bedoelt.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftNederlands tijdschrift voor energierecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 30 apr. 2019

Keywords

  • warmtewet
  • lokale overheden
  • gemeenten (overheid)
  • tariefregulering
  • klimaatakkoord
  • omgevingswet
  • energietransitie

Citeer dit