De waarde van een schoolgebouw

Dirk Kootstra, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  147 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Zou het niet verantwoord zijn om extra middelen aan de huisvesting van basisonderwijs te besteden als dit een positief effect op de waarde van het gebouw heeft? Vanuit die gedachte is een waarderingsmethodiek voor schoolgebouwen ontwikkeld die de meerwaarde van extra investeringen inzichtelijk maakt. Bij de bouw van een school worden allerlei keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld installaties en ruimtegebruik. Een gebrek aan financiële middelen zorgt ervoor dat deze keuzes niet altijd tot het best mogelijke gebouw leiden.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)54-60
  TijdschriftRooilijn
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • maatschappelijk vastgoed
  • schoolgebouwen
  • waardering

  Citeer dit