De vertaling en implementatie van een evidence-based interventie Success for All voor de Nederlandse situatie

Mechteld van Kuijk, Marlot Akkermans, L. Stougie

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

Samenvatting

De taalproblematiek van de autochtone achterstands leerling blijft een hardnekkig fenomeen. De achterstand van dit type leerling is sinds 1994 niet kleiner geworden. Vanaf 2002 is er zelfs een daling in het prestatieniveau van dit type leerling te ontdekken (Ledoux, Roeleveld, Driessen, Cuppen, & Meijer, 2011). In de wens hier verandering in te brengen, is gekeken naar internationale effectieve programma’s die positieve effecten sorteren bij (zowel allochtone als autochtone) achterstandsleerlingen. Success for All (SfA), een van oorsprong Amerikaans schoolbreed programma dat is ontwikkeld om achterstandsproblematiek te bestrijden, heeft middels een Randomized Controlled Trial aangetoond dat leerlingen in de SfA-scholen ongeveer een half jaar hoger presteerden op verschillende leestoetsen dan vergelijkbare leerlingen in de controlegroep (Borman et al., 2007). Binnen SfA is er veel aandacht voor de interactie tussen ouders, leerkrachten en school. In deze studie zullen de onderdelen en werkwijzen uit het SfA-programma worden besproken. De ervaringen van ouders in een kleinschalige pilot zullen worden gebruikt om de implementatie en bijbehorende knelpunten in de vertaling naar de Nederlandse situatie te illustreren.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's14
StatusPublished - 2015
EvenementOnderwijs Research Dagen (ORD) 2015: verleidend onderwijsonderzoek - de sleutel naar succes - Leiden, Netherlands
Duur: 17 jun. 201519 jun. 2015
http://www.ord2015.nl/nl/Home

Conference

ConferenceOnderwijs Research Dagen (ORD) 2015
Verkorte titelORD 2015
Land/RegioNetherlands
StadLeiden
Periode17/06/1519/06/15
Internet adres

Keywords

  • onderwijs
  • achterstandsproblematiek
  • ouderbetrokkenheid

Citeer dit