De vele beelden van integraal werken

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

474 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-28
TijdschriftVakblad sociaal werk
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • samenwerken
  • sociaal domein

Citeer dit