De Stand van het Noorden

Bas Doets, Peter Nicolai, Arjen Edzes, Sierdjan Koster, Thijs Broekhuizen, Bart Los

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

236 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2020 verscheen de eerste Stand van het Noorden, een op feiten gebaseerde analyse van de Noordelijke economie. Het document beschreef op hoofdlijnen de staat van de Noord-Nederlandse economie, de ontwikkelingen die zich afspelen in de context van het Noorden en hoe daar vanuit het Noorden op gereageerd zou kunnen worden. Op 26 juni 2020 heeft de Board besloten de Stand van het Noorden jaarlijks
uit te laten voeren, bedoeld om het goede gesprek over de economie in de board te kunnen voeden en als verzamelplaats van onderzoeken en wetenschappelijke inzichten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's50
StatusPublished - 21 dec. 2021

Keywords

  • Noord Nederland
  • economie

Citeer dit