De sociale impact van sportevenementen: wetenschappelijke fundament voor het advies van NLsportraad

Paul Hover, Hans Slender

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

De NLsportraad heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de maatschappelijke en economische impact van grote sportevenementen. De NLsportraad heeft bezien welke doelen en effecten sportevenementen kunnen hebben en hoe deze het best kunnen worden gemeten. Binnenkort publiceert de NLsportraad hierover een advies. In de komende vier weken staan we stil bij het wetenschappelijke fundament voor het advies in de vorm van bijdragen van experts. In opdracht van de NLsportraad hebben verschillende experts een essay geschreven over (1) de economische impact van sportevenementen, (2) de sociale impact van sportevenementen, (3) de mediawaarde en (4) de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor sportevenementen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverSportknowhow XL
StatusPublished - 28 aug. 2018

Keywords

  • sportbeleid
  • sportevenementen
  • sociale impact

Citeer dit