De rol van waterstof in de energietransitie: waterstof als innovatiemotto

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

4083 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het lectoraat Energietransitie van EnTranCe, het Centre of Expertise Energy
van de Hanzehogeschool Groningen, richt zich op de systeemverandering die
nodig is om de Energietransitie vorm te geven. Een systeemverandering, want
de energietransitie is meer dan het vervangen van centrales door windmolens en
zonnepanelen. Het vraagt, naast technologische veranderingen, ook veranderingen binnen het sociaal-economische stelsel.
Onze maatschappij is verslaafd aan energie en aan het gegeven dat het altijd
onbeperkt beschikbaar is. Willen wij onze standaard van leven kunnen handhaven, dan moeten we bereid zijn om zaken aan te passen. Na de tweede wereldoorlog heeft onze energievoorziening zich sterk gecentraliseerd ontwikkeld, met grote partijen en infrastructuur (macro) die daar de regie op hebben. De groeiende wens vanuit de samenleving om zelf keuzes te kunnen maken in het gebied dat mensen zelf kunnen beïnvloeden (micro) zorgt voor een sterke ‘bottom up’ beweging rondom verduurzaming. In onze visie zullen de belangrijkste doorbraken rond de transitie nodig zijn daar waar de macro- en micro ontwikkelingen elkaar raken: het meso niveau. Hier is het dat het transitieproces zich het sterkst zal manifesteren. De onderzoekslijn ‘De rol van waterstof binnen de energietransitie’ binnen dit lectoraat richt zich dan ook op mogelijke productie en toepassingen van duurzame waterstof op dit mesoniveau. Het niveau van een dorp, een wijk , een blok huizen of een bedrijf. Ook hier kijken we naar de verandering van het gehele systeem: op
technologieniveau, de integratie met het macrosysteem, de mens, economie en
de juridische praktijk. Samenwerking met andere lectoraten is dan ook van groot
belang.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenlectorale rede
UitgeverHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's60
StatusPublished - 21 feb. 2018

Keywords

  • energietransitie
  • waterstof
  • innovatie

Citeer dit