De rol van het recht in de energietransitie - En wat de energietransitie vraagt van de jurist: Lectorinstallatie mr Dr. Daisy G. Tempelman

Onderzoeksoutput: Inaugural speechAcademic

278 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 21 maart 2023 door Mr Dr. Daisy G. Tempelman ter gelegenheid van haar installatie als Lector Juridische Vraagstukken binnen de energietransitie bij het Instituut voor Rechtenstudies en het Centre of Expertise – Energy aan de Hanzehogeschool Groningen. Lectoraat Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences
Aantal pagina's31
StatusPublished - 21 mrt. 2023
EvenementDe rol van het recht in de energietransitie: en wat dat vraagt van de nieuwe jurist - EnTranCe, Zernikelaan 17, 9747 AA, Groningen, Netherlands
Duur: 21 mrt. 202321 mrt. 2023
https://www.en-tran-ce.org/lectorinstallatie-dr-daisy-tempelman/

Keywords

  • energietransitie
  • rede
  • lector
  • installatie
  • hernieuwbare energie
  • hoger onderwijs
  • energierecht
  • jurist
  • hoe kan het wel

Citeer dit