De psychologie van het dreamteam: hints voor het managen van uw team

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

121 Downloads (Pure)

Samenvatting

In ‘samenwerking’ speelt de psychologische natuur van de mens een merkwaardige rol. Dat wat ons verbindt, kan ons ook verdelen. Zo kan taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten zowel een integrale samenwerking accommoderen als weerstand tussen deze beroepsgroepen faciliteren. Enerzijds kan taakherschikking meer flexibiliteit en aansluiting van behandelingen mogelijk maken. Anderzijds kunnen de groepsleden het als een bedreiging ervaren voor hun eigen beroepsidentiteit, voor het economisch bestaansrecht van hun beroepsgroep, of voor de kwaliteit van de mondzorg. Hoe ontwikkelt een team zich en hoe kunt u dat sturen?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-23
TijdschriftTandartspraktijk
Volume2015
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - 2015

Keywords

  • speerpunt excellentie
  • management
  • teams
  • sociale psychologie
  • taakverdeling

Citeer dit