De pedagogische professional van de toekomst: 21st. Century Skills Professionals 0- tot 6-jarigen

Jeannette Doornenbal, Clarine de Leve

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

944 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ambitie van kindcentra is om interdisciplinair samen te werken: onderwijs, kinderopvang en zorg samen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van pedagogische professionals (leraren, pedagogisch medewerkers en zorgprofessionals). In dit rapport wordt geschetst om welke vaardigheden het gaat, van individuele professionals en van interdisciplinaire teams.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijBouwgroep PACT
Aantal pagina's8
StatusPublished - 2014

Keywords

  • pedagogiek
  • professionalisering
  • interdisciplinaire samenwerking

Citeer dit