De optimale gebruiker: onderzoek naar de gebruikerstevredenheid van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Helmond

Henry Bakker, Annigje Faber, Alen Hajro, Marloes Nieuwenweg

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  182 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De gemeente Helmond is vijftien jaar geleden gestart met het professionaliseren van het vastgoedbeheer. Dit is gedaan door het vastgoed te centraliseren in één afdeling, het team Vastgoed. Een grote operatie aangezien de gemeente ruim 150.000m² vastgoed bezit. De gemeente Helmond is een van de eerste gemeenten die zich zo intensief bezig heeft gehouden met het centraliseren van het vastgoedbeheer binnen de gemeente. Inmiddels is het team Vastgoed op het punt aangekomen dat zij een inventarisatie willen van de mening over de dienstverlening van het team Vastgoed. Samen met het Consortium Maatschappelijk Vastgoed is er besloten om een onderzoek te starten naar
  de gebruikerstevredenheid van de gemeente Helmond. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een basis vormen voor andere gemeenten om de professionalisering goed aan te pakken. De gemeente heeft invloed op de huurders doordat zij de subsidiestromen hebben gekoppeld aan de huur.
  Organisaties ontvangen subsidies om activiteiten te organiseren en om daarnaast de huur te kunnen betalen. Indien een huurder zich niet gedraagt als een goede huurder heeft de gemeente op deze manier een middel om de huurder te dwingen om te verhuizen of om zijn gedrag te veranderen. Een
  ander voordeel van deze manier van financiering is dat vastgoed de huur rendeert die het nodig heeft om de kosten aan het vastgoed te dekken. Hierdoor lijdt de gemeente geen kapitaalverlies op het vastgoed.
  De probleemstelling van dit onderzoek is de volgende:
  Welk beeld hebben huurders van het maatschappelijk vastgoed van de dienstverlening van het team Vastgoed van de gemeente Helmond?’
  Studentenonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanGemeente Helmond
  Aantal pagina's34
  StatusPublished - 2010

  Keywords

  • gemeenten overheid
  • maatschappelijk vastgoed
  • huurders

  Citeer dit