De oorzaken van de kredietcrisis en de lessen voor de toekomst

Terence Froma

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  464 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De kredietcrisis. Wat is dat nou eigenlijk? Welke oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen? En wat zijn maatregelen om zoiets in de toekomst te voorkomen? Op deze vragen zal ik in dit essay antwoord geven. Hierin zal ik mijn visie geven op de oorzaken van de kredietcrisis en de meningen van deskundigen bespreken. Mijn stelling is dat er veel oorzaken zijn die bijgedragen hebben aan het ontstaan van de kredietcrisis, maar dat ze eigenlijk allemaal terug te voeren zijn op het gedrag van mensen. Onder dit menselijk gedrag versta ik het gedrag van alsmaar meer willen. Meer is in dit opzicht: meer financiële producten verkopen, meer macht, geld en winst. Dit is te vatten in de term menselijke hebzucht.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's27
  StatusPublished - jul 2014

  Keywords

  • financiele dienstverlening
  • kredietcrisis
  • leningen
  • risk management

  Citeer dit