De ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen in internationale joint ventures

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Aan de performance van internationale joint ventures (IJV’s) is veel aandacht besteed. Voor een goede performance is wederzijds, persoonlijk vertrouwen tussen de partners van de alliantie als één van de belangrijkste factoren onderkend. In dit artikel wordt de ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen tussen managers van IJV-partners over de tijd bestudeerd. Op basis van de resultaten van vier casestudies presenteren we een procesmodel van persoonlijk vertrouwen. De inzichten die aan dit model ontleend kunnen worden, dienen als leidraad voor de ontwikkeling van succesvolle allianties.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)38-46
  TijdschriftMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
  Volume80
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2006

  Keywords

  • management

  Citeer dit