De onderscheidendheid van merkwaarden in de zorg

Karel Jan Alsem, Erik Jan Kostelijk

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

361 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de onderscheidendheid van kernwaarden van zorgorganisaties.Door middel van een vragenlijst die eind 2011 is ingevuld door 161 zorginstellingen uit diverse zorgsectoren is inzicht verkregen nb in welke kernwaarden zorginstellingen zelf wensen uit te dragen. De opgegeven waarden zijn gekoppeld aan het door Kostelijk ontwikkelde Waardenkompas: een overzicht van 11 hoofddimensies waarlangs ondernemingen waarden formuleren. Uit deze koppeling blijkt dat twee hoofddimensies dominant terugkomen in de gekozen zorgwaarden: ‘zorg voor elkaar’ en ‘professionaliteit ‘. Deze worden door respectievelijk 70 en 60% van de zorgorganisaties gekozen. Dit betekent dat er gemiddeld genomen weinig onderscheid is in de waarden die zorginstellingen willen uitdragen. Tevens blijkt uit het Waardenkompas dat deze twee specifieke dimensies onderling weinig consistent zijn: ze zijn in de ogen van stakeholders lastig te combineren en dragen daarmee niet bij aan een heldere positionering.
Zorgorganisaties zouden zich meer als onderscheidend merk moeten neerzetten
teneinde in de dynamiek van de huidige zorgmarkt, goede relaties met stakeholders te kunnen opbouwen. Het in dit rapport gepresenteerde Zorgwaardenkompas kan behulpzaam zijn in het kiezen van onderscheidende merkwaarden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's44
StatusPublished - aug. 2013

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer2

Keywords

  • zorgsector
  • kernwaarden
  • professionaliteit
  • marketing

Citeer dit