De nouvelles perspectives pour la formation du musicien professionnel : un défi pour les conservatoires

Vertaalde titel van de bijdrage: Nieuwe perspectieven voor de vorming van de professionele musicus: een uitdaging voor de conservatoria

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)2-3
TijdschriftESTA-France Bulletin
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 2004

Keywords

  • musici
  • conservatoria

Citeer dit