De Nederlandse Sacred Harp-revival: Tegen de stroom in zingen vanuit de ziel

Levin Stein

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Sacred Harp komt voort uit de Amerikaanse protestants-christelijke koormuziek en beleeft sinds enige decennia een revival buiten de kerk om. Levin Stein onderzocht bij zanggroepen in Amsterdam en Bremen wat mensen beweegt om zich over te geven aan deze muziek. Zijn conclusie is dat ze in de muziek een tegenwicht vinden voor de geprofessionaliseerde, vervreemde, op het individu gerichte en seculiere westerse cultuur. Sacred Harp biedt hun een alternatief: gelijkwaardigheid, authenticiteit, gemeenschap en spiritualiteit. Sacred Harp is geen expliciete protestcultuur, maar creëert een van de dominante cultuur losstaande plek waar mensen elkaar ontmoeten die zich herkennen in alternatieven zonder dat ze de dominante cultuur expliciet bestrijden. Dit wordt vooral duidelijk in de ontwikkeling van een interessante relatie tot geïnstitutionaliseerde religiositeit door het zoeken naar een onafhankelijke spiritualiteit.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)62-82
  Aantal pagina's21
  TijdschriftCultuur + educatie
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift20
  StatusPublished - nov. 2021

  Keywords

  • kunsteducatie
  • harp
  • zingen
  • amsterdam
  • bremen
  • tegencultuur

  Citeer dit