De meerwaarde van het Centre of Expertise Healthy Aging

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-17
TijdschriftHuisartsenservice magazine
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 24 okt 2013

Keywords

  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • ondersteuners huisartsenpraktijk
  • samenwerking
  • lectoraten

Citeer dit