De meerwaarde van een onderwaterdrone bij het monitoren van oppervlaktewater, pilot Sloterplas.

Floris Boogaard (Editor), Rui de Lima, Jasper Stroom

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit kunnen onderwaterdrones worden toegepast. De drones, uitgerust met diverse sensoren en camera’s, blijken een waardevolle toevoeging aan de reguliere steekmonsters die de ecologische kwaliteit van het waterlichaam beoordelen. Uit de eerste resultaten blijkt dat de drones goed kunnen worden ingezet voor het verkrijgen van een 3D-beeld van de waterkwaliteit en ecologie in de plas, zoals bij de pilot in de Sloterplas in Amsterdam. Na verschillende pilots met diverse waterschappen zullen onderwaterdrones in de toekomst bij watergerelateerde onderzoeksprojecten voor meerdere doeleinden worden gebruikt.
Pdf overgenomen met toestemming van KNW.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 6 apr 2016

Keywords

  • drones
  • waterkwaliteit
  • sloterplas
  • monitoren

Citeer dit