De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland

Karel Jan Alsem, Frits van Leer

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

204 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de marketinggerichtheid van ondernemingen in Noord-Nederland. Door middel van een vragenlijst die eind 2012 is ingevuld door 337 bedrijven en organisaties is inzicht verkregen in de mate van aandacht die Noord-Nederlandse ondernemingen schenken aan zaken als klantgerichtheid, merkreputatie, concurrentie, sociale media en innovatie. Het blijkt
dat circa de helft van de bedrijven geen aparte functie marketing heeft ingevuld. Tevens blijken grote ondernemingen aan vrijwel alle marketingdimensies meer aandacht te schenken dan kleinere bedrijven. Verder zijn verschillen waarneembaar tussen het type organisatie en de aanwezigheid van een marketingfunctionaris. Productiebedrijven hebben in meerderheid een marketeer in dienst, terwijl in de
retailsector slechts 38% zo’n functionaris heeft. Een opvallende uitkomst omdat retailers juist meer marktgericht zeggen te zijn. Omdat in Noord-Nederland relatief veel MKB vertegenwoordigd is, lijkt de aandacht voor marketing bij Noord-Nederlandse bedrijven dan ook relatief laag.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's38
StatusPublished - aug. 2013

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer1

Keywords

  • ondernemingen
  • marketing
  • klantgerichtheid
  • noord-nederland
  • mkb
  • merken
  • concurrentie
  • sociale media
  • innovatie

Citeer dit