De lokale energiesector in Groningen: Eerste tussentijdse evaluatie van het Programma Energieparticipatie - 2023

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

168 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met het Programma Energieparticipatie (PEP) 2020 - 2030 willen de Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie voor meer participatie zorgen van Groningers in de energietransitie, meer en innovatiever verduurzamen en te komen tot een bestendige en professionele lokale energiesector. De Hanzehogeschool Groningen is gevraagd om dit programma progressiegericht (met als doel het programma te versterken) te monitoren. De eerste tussentijdse evaluatie wordt in dit rapport beschreven.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijEnTranCe
Aantal pagina's52
StatusPublished - jun. 2023

Keywords

  • lokale energietransitie
  • lokale energie initiatieven
  • participatie
  • lokale energiesector

Citeer dit