De leerlijn muzikaal zelfbeeld: ieder zingt zijn eigen lied op Pabo Hanzehogeschool Groningen

Marjon Brouwer, Chantal Brunt

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

210 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ik ben niet muzikaal', zeggen veel startende pabostudenten. Dat klinkt
tamelijk negatief, hoe kan dat omgevormd worden tot een positiever
muzikaal zelfbeeld? Wie is de pabostudent muzikaal gezien en hoe kan hij
daarin groeien?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-46
TijdschriftKunstzone
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Keywords

  • pedagogische academies
  • muziekonderwijs
  • kunsteducatie
  • basisonderwijs
  • leerkrachten
  • studenten
  • idiocultureel muziekonderwijs
  • curriculumontwikkeling

Citeer dit