De leerkracht als talentexpert: Oog hebben voor leerlingen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

691 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het is tijd voor wetenschap & techniek in groep 1/2 van basisschool De Tamarisk. Alle kinderen zitten in een kring en de leerkracht zet een glas met water en een flesje met olie op een tafeltje in het midden van de kring. Samen met de leerlingen gaat zij onderzoeken wat er gebeurt als je olie bij het water giet. Het geeft de kinderen de mogelijkheid om te exploreren en te leren.Een leerling pakt de fles en giet voorzichtig een drupje olie in het glas met water. De leerkracht kijkt goed naar wat de leerling doet en stelt haar vragen, zoals: ‘Wat zie je dat er gebeurt?' Gericht kijken naar je leerlingen is de basis voor een onderzoekende houding.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-27
TijdschriftDe wereld van het jonge kind
Volume2017
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr. 2017

Keywords

  • talentontwikkeling

Citeer dit