De lector in 2018

  Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

  Samenvatting

  Deze column richt zich op de toekomst van lectoraten. Drie onderwerpen passeren de revu: 1. de relatie hogescholen en universiteiten, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, 2. bij de Hanzehogeschool Groningen is de positie van lector al goed ingebed in de organisatie, 3. samenwerking van lectoren in kenniscentra en met docent-onderzoekers is cruciaal voor goed onderzoek en de verbinding met het onderwijs.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverScienceGuide
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • hoger onderwijs
  • lectoraten
  • samenwerking

  Citeer dit