De kwaliteit van afstromend hemelwater in Nederland

Floris Boogaard, Erik Liefting, Jeroen G. Langeveld, Bert Palsma

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

214 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ten behoeve van beleidsvorming stelt STOWA samen met stichting RIONED al sinds 2007 een Database Hemelwaterkwaliteit ter beschikking. In 2020 verschijnt een flink herziene versie van deze database. Dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen op basis van deze nieuwe database.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's10
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 20 apr. 2020

Keywords

  • waterkwaliteit

Citeer dit