De kunde van begeleiden: Rapport van de ontwikkeling van een begeleidingsmethodiek voor (assistent)afdelingsleiders van Wedeka Kringloop & Milieu

Louis Polstra, Rina Zwart

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

411 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samen met (assistent)afdelingsleiders is in een actieonderzoek onderzocht hoe zij hun leidinggevende en begeleidingsvaardigheden kunnen verbeteren. Na afloop blijkt het reflectief handelen te zijn toegenomen. Ook hebben de (assistent)afdelingsleiders meer kennis van diverse gespreksvaardigheden en weten ze deze in de praktijk toe te passen. Tevens zijn ze zich bewuster geworden van hun rol en positie als leidinggevenden zonder dat ze deloyaal zijn aan zichzelf en aan de medewerkers.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's65
StatusPublished - 31 jan. 2020

Keywords

  • sociale werkvoorziening
  • actieonderzoek
  • leiderschap
  • begeleiding

Citeer dit