De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven: verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP). Procesrapportage.

D.E.K. Vlot-van Anrooij, Annelies Overwijk

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Dit rapport gaat over het implementatieproces van de producten van De Krachten Gebundeld. Deze producten zijn het leertraject voor begeleiders en een omgevingsscan voor woon- en dagbestedingslocaties (zie bijlage 1). Beide producten richten zich op het ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en zijn te vinden op de productenwebsite: dekrachtengebundeld.nl. Tijdens de implementatie is ondersteuning geboden aan 4 zorgorganisaties die de
producten implementeerden in 2021 (looptijd project januari - juli). De ervaringen vanuit dit implementatieproces zijn samen met aandachtspunten gebundeld in dit rapport voor toekomstige kartrekkers vanuit zorgorganisaties.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's26
StatusPublished - 1 jul. 2021

Keywords

  • gezonde leefstijl
  • verstandelijk gehandicapten
  • omgevingsanalyse
  • gezonde leefomgeving

Citeer dit