De kracht van de coöperatie: nieuwe organisatievormen in zorg en welzijn als gevolg van hervormingen in de zorg

Heleen van Balen, Monique Beukeveld, Petra Oden, Ellen Offers

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  308 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het is al vaker gezegd: een crisis kan een bron zijn van innovatie. Hoewel demografische ontwikkelingen al decennia lang wijzen in de richting van een onbetaalbaar zorgstelsel, bood de financiële crisis de argumenten om daadwerkelijk hervormingen door te voeren. De ideologische onderbouwing werd geformuleerd als het streven naar een participatiesamenleving waarin iedereen mee doet en waarin zorg voor elkaar een wezenlijke waarde is.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)8-12
  TijdschriftZorgpleinNoord magazine
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - dec. 2015

  Keywords

  • zorgsector
  • organisatieverandering
  • participatie
  • arbeidsmarkt
  • flexibiliteit

  Citeer dit