De kern van Haren: Onderzoeks- en adviesrapport betreffende de economische ontwikkeling van de gemeente Haren

Karel Jan Alsem, Frits van Leer, Steven Brakman

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

146 Downloads (Pure)

Samenvatting

Net als veel andere gemeenten kent de gemeente Haren (Groningen) een toenemende winkelleegstand. Dit project onderzoekt de achtergronden hiervan en komt met adviezen. Een door studenten uitgevoerde enquête onder winkelend publiek en winkeliers in Haren wijst uit dat men vindt dat de sfeer in het dorp moet verbeteren en dat er een klantvriendelijker parkeerbeleid moet komen. Gesprekken met vastgoedeigenaren wijzen op de noodzaak van een Ondernemersfonds waardoor een gezamenlijk gefinancierde aanpak van centrumverbetering en marketing mogelijk wordt. Door het betrekken van de gemeente zelf in dit project waaronder de wethouders, maar ook andere stakeholders als ondernemers en vastgoedeigenaren, is draagvlak ontstaan voor maatregelen samengevat in een ‘Akkoord van Haren’. Belangrijkste aanbevelingen zijn: instellen van een Ondernemersfonds, verbetering van de centrumbeleving, ontwikkeling en actievere werving van goed winkelaanbod, instellen van klantvriendelijk parkeren.

- Marklinq nr. 6
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanOndernemend Haren
Aantal pagina's76
StatusPublished - jun. 2014

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer6

Keywords

  • regionale economische ontwikkeling
  • retail
  • marketing

Citeer dit