De kerk van de toekomst: zal er nog gezongen worden

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Het zingen van liederen maakt ons menselijk, net als het vermogen om op muziek te dansen en het begrijpen van muzieksyntax. Iedereen is muzikaal d.w.z. iedereen kan meezingen, melodieën herkennen, en op muziek. Zingen leer je alleen door het te doen. Dat heeft te maken met de integratie van perceptie en motoriek in het brein. De consumptiecultuur heeft tot gevolg dat wij meer luisteren en minder zingen. Wij moeten ons evenveel zorgen maken om het teloorgaan van het zingen als om de klimaatsverandering. Hoewel de minister geld beschikbaar stelt om het muziekonderwijs te verbeteren, zal alleen het formele leren daarmee geholpen zijn. Het informeel leren is belangrijker. De kerk is bij uitstek de plaats om te leren zingen. Het gebruik van beamers en het bekijken van YouTube opnames in de kerk zal het zingen niet bevorderen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)32-35
  TijdschriftMuziek & liturgie
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1 jun. 2016

  Keywords

  • kerkmuziek
  • liturgie
  • zingen

  Citeer dit