De impact van het generatiepact: vijf casestudies over ervaringen en gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid

Tinka van Vuuren (First author), Klaske Veth

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)21-39
  TijdschriftTijdschrift voor HRM
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 10 aug. 2020

  Keywords

  • hrm
  • duurzaamheid

  Citeer dit