De huisarts in Noord Nederland: op weg van verbinding naar huisvesting

Wilma Wolf

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

Samenvatting

Huisartsen in Nederland staan momenteel voor belangrijke keuzes. Zo nopen de elkaar in rap tempo opvolgende veranderingen in het zorgveld tot ingrijpende keuzes ten aanzien van samenwerking. Dit betreft niet alleen samenwerking met ondersteuners in de eigen praktijk, maar ook met externe partijen zoals gemeenten, andere eerstelijns zorgverleners, wijkteams en medisch specialisten. Dit omdat steeds meer zorg uit de tweede lijn (ziekenhuis) naar de eerste lijn wordt verplaatst. De ‘span of control’ wordt daarmee groter en daardoor ontstaat ook een (nieuwe) huisvestingsbehoefte. Allemaal keuzes waarmee de huisarts worstelt.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2016

Keywords

  • zorgsector
  • huisvesting

Citeer dit